Matematika za VI razred

  

Celi brojevi

1. Ako je x=(−5)−(−3)+5 i y=−5−x, koliko je     |x−1|−|y−2| ? 

1.109. Razlici brojeva -52 i -38 dodati zbir brojeva 12 i -25, zatim taj zbir umanjiti za onaj broj koji je za 17 manji od -45.    Rešenje poslala Katarina

1.110. Od razlike brojeva 100 i -75 oduzeti razliku zbira i razlike brojeva -63 i -12. Rešenje poslala Katarina 

 

Trougao

12. Mere uglova trougla su tri uzastopna prirodna broja. Odredi te uglove. Rešenje poslala Mina Stefanović 

3.6 Izračunati zbir i razliku zadatih uglova : a) 450 i 380   b) 1120 12' i 500 44'   c) 1800 i 520 38'   d) 900 i 430 12' 

Trougao

3.10. Ako su dva unutrašnja ugla trougla ∆ ABC: a) 560 i 420  b) 880 i 350 , koliki je treći ugao?

3.17. Ako su unutrašnji uglovi trougla 580 i 720, koliki ugao grade simetrale ta dva ugla?

3.18. Unutrašnji uglovi trougla su α , 2α i  9α. Izračunati unutrašnje uglove tog trougla.

3.21. Simetrala ugla α = 640  i simetrala ugla β u trouglu grade ugao od 1080 . Izračunati unutrašnje uglove tog trougla.

3.22. Oštri uglovi pravouglog trougla se razlikuju za 15013’. Izračunaj oštre uglove tog trougla.

 

Procenat

2.197. Od 32 učenika jednog odeljenja osmoro je odličnih, desetoro vrlo dobrih, četvoro dovoljnih, a ostali imaju dobar uspeh. Izraziti uspeh učenika u procentima.

2.200. Ugostiteljskom preduzeću potrebno je mesečno 105kg pržene kafe. Koliko sirove kafe treba nabaviti ako se pri prženju gubi 12,5%?

2.202. Odrediti broj čijih 10% iznosi koliko i 20% od 16,5.

2.204. Cena neke robe smanjena je sa 300 na 280 dinara. Izraziti sniženje cene u procentima.

2.205. Cena košulje se sa 120 dinara povećala na 150 dinara. Koliko se povećala cena u procentima?

614. U posudi imamo rastvor od 24% soli u vodi. Svakog dana iz posude ispari pola litara vode. Posle tri dana rastvor je sadržao 48% soli. Koliko je rastvora bilo u posudi pre isparavanja?   Rešenje poslala Isidora K.

1. Ako brojilac nekog razlomka povećamo za 20% a imenilac povećamo za 50%, za koliko procenata će se promeniti razlomak.

2. Ako brojilac nekog razlomka povećamo za 40% a imenilac povećamo za 25%, koliko procenata će se povećati razlomak.

 

 


Prethodna strana: Matematika za V razred
Sledeća strana: Matematika za VII razred