Hemija - II godina gimnazije

 

 Vodonični eksponent - PH

1. Koliko je potrebno molova HCl za pripremanje 100cm3 rastvora u kome je PH=2?

2. Koliko miligrama NaOH treba dodati u 250cm3 vode da bi se u toj zapremini nalazilo 9∙1018 jona OH- ?

3. Koliko treba mg HNO3, da bi se napravilo 400cm3 rastvora čiji je PH=2? 

4. Kolika je koncentracija hidroksidnih jona u rastvoru koji u 10dm3 sadrži 0.001mol HCl ?

5. U kom zapreminskom odnosu treba da se pomešaju: rastvor A, koji u 1dm3 sadrži 18,9g azotne kiseline i rastvor B koji u 1dm3 sadrži 3,2g natrijum hidroksida, da bi se dobio rastvor koji reaguje neutralno?

6. Koliko je potrebno mg NaOH za neutralizaciju 200cm3 rastvora HNO3, u kome je PH=2?

7. Koliko ima OH- jona u rastvoru nastalog mešanjem 500cm3 rastvora c=0,1mol/dm3 KOH i 500cm3 rastvora c=0,2mol/dm3 HNO

8. Koliko ima H+ jona u rastvoru nastalog mešanjem 500cm3 rastvora  c=0,1mol/dm3 KOH i 500cm3 rastvora c=0,2mol/dm3 HNO?

 


Prethodna strana: Hemija - I godina gimnazije
Sledeća strana: Prijemni ispit iz hemije